Partners

Waarom zij circulaire economie belangrijk vinden

Ageas: “Supporter of a sustainable future”

Ageas stelt duurzaamheid centraal in alles wat het onderneemt om groei en waarde te creëren voor al zijn stakeholders en om de transitie naar een meer inclusieve en duurzame wereld te stimuleren.

Vernieuwend en toekomstgericht denken spelen daarbij een cruciale rol, zeker als het gaat over onze planeet en hoe we op een duurzame manier omgaan met natuurlijke grondstoffen.

Minder gebruiken, hergebruiken, herstellen en recycleren om waarde te creëren zijn manieren waarop ook wij als verzekeraar inzetten, door te investeren in bedrijven die de circulaire economie in hun business integreren, door klanten te laten kiezen voor gerecycleerde onderdelen bij herstelling van hun wagen, door bij bouwwerken en renovaties van vastgoed ernaar te streven om het bouwmaterialen te hergebruiken of extern te herbestemmen voor nieuw gebruik, of nog, door de eigen ICT-appratuur te laten opknappen en ter beschikking te stellen van sociale projecten of te recycleren voor hergebruik van de materialen.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar kennis en ervaring.

Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.

De onderneming runt met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%- dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs.

Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 44.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van meer dan EUR 16 miljard in 2022.

Möbius

Möbius Business Redesign staat zowel bedrijven als beleidsmakers bij in het vinden van antwoorden op duurzaamheidsuitdagingen. Samen grijpen we kansen. Wij zetten organisaties op weg naar excellent duurzaamheidsmanagement, helpen organisaties hun klimaatimpact te beheersen en te versnellen in de circulaire transitie.
Sustainability & Circulaire Economie | Möbius (mobius.eu)

VOKA

“Het Groeimanifest dat Voka samen met onze ondernemers lanceerde, stelt duidelijk dat we gaan voor groei naar een duurzaam, digitaal, gezond en inclusief Vlaanderen. Circulariteit is hiervoor van cruciaal belang. Zo zijn bedrijven die inzetten op circulair ondernemen beter bestand tegen grondstofcrisissen, zorgen ze mee om onze klimaatdoelstellingen te realiseren en zorgen ze er mee voor dat Vlaanderen een innovatieve topregio wordt. Voka ondersteunt deze bedrijven met verschillende trajecten rond onder andere ecodesign, change management en circulaire businessmodellen maar daarnaast vinden we het ook erg belangrijk dat circulaire voorbeeldbedrijven in de bloemetjes worden gezet en steunen we dus de Circular Business Awards.”

UWE

Twee belangrijke elementen die centraal staan in de circulaire economie zijn de optimalisering van de hulpbronnen, welke dat ook zijn, en de ontkoppeling van economische groei en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen. Het spreekt dus vanzelf dat de Union wallonne des Entreprises zich met die thema’s bezighoudt en ze van nabij opvolgt. De circulaire economie biedt een breed scala aan mogelijkheden voor bedrijven: innovatie en veerkracht bevorderen, banen scheppen, nieuwe economische modellen en paradigma’s creëren, de voetafdruk verkleinen ...  

Wallonië voerde een ambitieuze gewestelijke strategie in. UWE houdt de implementatie daarvan nauwlettend in de gaten, en bekijkt of ze is afgestemd op de behoeften van onze Waalse bedrijven.

Ten slotte is UWE een essentiële tussenpersoon bij onze beleidsmakers. Ze identificeert de hefbomen die moeten worden geactiveerd en de obstakels die moeten worden overwonnen om een klimaat en een kader te creëren en te ondersteunen die onze ondernemers in staat zullen stellen de circulaire economie op ons grondgebied uit te bouwen.

BECI

Beci, een partnerschap tussen de Kamer van Koophandel van Brussel en het Verbond van Ondernemingen in Brussel, ondersteunt voluit de Circular Business Awards. Als belangrijke speler in de economische ontwikkeling van onze stad zijn wij er rotsvast van overtuigd dat de circulaire economie niet alleen noodzakelijk is voor duurzaamheid, maar dat ze eveneens een krachtige motor is voor innovatie, jobcreatie en een verhoogde levenskwaliteit.

De circulaire economie biedt ons de kans om te blijven groeien en bloeien zonder onze kostbare hulpbronnen uit te putten. Als Brusselse werkgeversorganisatie hebben wij een verplichting tegenover de gemeenschap en de toekomstige generaties om bij te dragen tot een duurzaam ecosysteem.

Op het vlak van circulair materiaalgebruik en recyclage hebben we, ook in Brussel, al heel wat stappen gezet in de juiste richting, maar we zijn er nog lang niet. Vooral op het niveau van circulair ontwerp, productie en verwerking is er nog een lange weg af te leggen.

Met onze steun aan de Circular Business Awards willen we dan ook onze inzet tonen en anderen inspireren om samen te werken aan een echte circulaire economie in Brussel.