Praktisch

Hier kan u terecht voor enkele praktische vragen.

Het VBO en circulaire economie

Waarom organiseert het VBO de CBA?

Het VBO is ervan overtuigd dat een circulair businessmodel het toekomstmodel is om een duurzaam, robuust en competitief bedrijf te hebben dat bestand is tegen de huidige uitdagingen. Daarom wil het VBO de bedrijven die met succes een circulair businessmodel omarmd hebben in de kijker zetten en belonen. Ondernemers die innovatie, economische haalbaarheid en ecodesign-principes toegepast hebben in hun duurzaam project worden in de bloemetjes gezet. De awards worden tweejaarlijks in België uitgereikt door het VBO in samenwerking met onze partners.

Visie 2030

Circulaire economie vormt een van de hoekstenen van de toekomstvisie voor een beter België in 2030 van het VBO (zie Visie 2030 Horizon BE2030). Tegen 2030 willen wij van België een koploper maken op het vlak van circulaire economie. Een van de prioriteiten voor het VBO is dan ook om deze circulaire transitie te versnellen en om het ondernemersklimaat aantrekkelijker te maken zodat bedrijven hun weg vinden naar een circulair businessmodel. Een bedrijf dat circulair onderneemt, versterkt immers zijn energieonafhankelijkheid, materialenefficiëntie, employer brand en concurrentiekracht.

Het VBO onderneemt ook actie om deze visie en ambities waar te maken. Vorig jaar publiceerden wij voor het eerst een vooruitgangsrapport over de circulaire economie. Dit rapport brengt – voor het eerst in ons land trouwens – een totaalbeeld van de stand van zaken van de circulaire economie in België. Aan de hand van duidelijk omschreven en complementaire kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren stellen we een dashboard op, op basis waarvan we de evolutie en vooruitgang in ons land in kaart brengen. Tweejaarlijks (tot 2030) zullen wij zo een rapport publiceren om de evoluties waar te nemen en waar nodig een tandje bij te steken om onze koploperpositie in circulaire economie te claimen. Ten slotte kan u ook ons Reflect-magazine ‘draait u bedrijf vierkant of circulair?’ raadplegen waarin u allerlei tips ziet om de circulaire transitie waar te maken (subsidiemogelijkheden, projectoproepen, beleidskaders, …).

Waarom de CBA?

Circulaire economie is een van de sleutels tot een welvarende, duurzame economie met lange termijnvooruitzichten. Door (beschikbare) grondstoffen, die aan de basis liggen van onze economie, te beschermen, kunnen we onze toekomst veiligstellen. Dankzij de circulaire economie kunnen we evolueren naar een veerkrachtige economie die op lange termijn werkbaar blijft en kan voldoen aan de behoeften. Circulaire economie is dan ook een van de hoekstenen van de toekomstvisie voor een beter België in 2030 van het VBO. (zie Visie 2030 Horizon BE2030).

Met de Circular Business Awards (CBA) wil het VBO ondernemingen belonen die met succes een circulair businessmodel omarmd hebben. Ondernemers die  innovatie, economische haalbaarheid en ecodesign-principes toegepast hebben in hun duurzaam project worden in de bloemetjes gezet. De awards worden tweejaarlijks in België uitgereikt door het VBO in samenwerking met onze partners.
Zeker in deze onzekere tijden heeft een circulaire economie talrijke voordelen:

  • Wie circulair ontwerpt, denkt van bij het eerste idee voor een product of dienst na over de materialenvoetafdruk en kan dus zijn grondstoffen- en energieverbruik verminderen.
  • Wie op zijn beurt minder materialen of grondstoffen gebruikt, bijvoorbeeld door hergebruik, recyclage of verlenging van de levensduur van zijn producten, versterkt tot op een zekere hoogte zijn strategische autonomie op het vlak van grondstoffenbevoorrading.
  • Of nog: producten als een dienst verkopen en een deeleconomie, worden aantrekkelijker – ook financieel – voor de consumenten.
  • Ten slotte is een circulair en dus duurzaam businessmodel goed voor de bekendheid en aantrekkelijkheid van een onderneming (employer branding).  Circulaire economie creëert daarenboven vaak veel nieuwe lokale jobs.

De awards hebben dus ook een brede kijk op de hele waardeketen. Allerlei projecten maken dus kans op de felbegeerde eerste CBA. Of het nu gaat om projecten in hergebruik, herstel of recyclage, een radicale nieuwe uitvinding die bijdraagt aan circulariteit, of een partnerschap met derden voor industriële symbiose, ze maken allemaal kans op de hoofdprijs. U moet vooral kunnen aantonen hoe jouw circulaire inspanningen voor een duurzaam, performant en robuust economisch model hebben gezorgd.

"De circulaire economie is essentieel voor de ontwikkeling van een welvarende en veerkrachtige economie die op lange termijn kan functioneren."

Vanessa Biebel
« Bedrijven die inzetten op duurzaam ondernemen en een circulair businessmodel hebben ontwikkeld, zijn beter bestand tegen de huidige uitdagingen (energiecrisis, grondstoffenafhankelijkheid, stijgende grondstoffenprijzen, …). »

Pieter Timmermans
Reglement

Kleine en grote ondernemingen die minstens één operationele of administratieve eenheid hebben in België kunnen deelnemen aan de CBA.

De Belgische kandidaten moeten hun inzending indelen in de volgende digitale format waarin u enkele vragen krijgt en de ruimte heeft om uw circulair project voor te stellen (eventueel met toevoeging van bijlagen).

De jury selecteert de 8 beste kandidaten, die tijdens de prijsuitreiking worden voorgesteld in een video. Die video's worden ook (vanaf twee weken voor het evenement) uitgezonden op Kanaal Z/Canal Z. De drie eersten krijgen respectievelijk de Gold, Silver en Bronze Award.

De Special Award is een aparte prijs die voor een specifieke reden een extra project in de kijkers zet.

De Jury - Het stemsysteem

De genomineerden en winnaars worden geselecteerd aan de hand van een stemming met gewone meerderheid. Bij een gelijkstand hebben de covoorzitters de beslissende stem. De formulieren worden bestudeerd door een onafhankelijke jury bestaande uit academici, studiebureau’s, vertegenwoordigers van verschillende overheden en ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.

De jury kiest 8 genomineerden, waaruit 3 winnaars van de CBA worden gekozen (Gold, Silver, Bronze). De jury reikt elk jaar ook een ‘Special Award’ uit voor een bedrijf dat de jury eveneens kon overtuigen ofwel dankzij hun duidelijke progressie in hun circulair business model ofwel dankzij een radicaal nieuw model.

Roland Moreau
Covoorzitter van de jury

Onafhankelijk milieu-expert met bijzondere belangstelling voor het promoten van bedrijfsinnovaties die de biologische capaciteit van de planeet helpen beschermen

Vanessa Biebel
Covoorzitster van de jury

Executive Manager van het competentiecentrum Sustainability & Circulaire economie en COO van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

Brigitte Mouligneau

Transitiemanager Vlaanderen Circulair: met het publiek-private partnerschap Vlaanderen Circulair werken we aan de transitie naar een circulaire economie en een duurzame samenleving

Kris Rongé

Kris Rongé is teamcoördinator van het team Systeemintegratie en flexibiliteit bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Op dagelijkse basis bereidt hij beleid voor rond het digitaliseren van het energiesysteem, energiegemeenschappen en energiedelen, flexibiliteit en energieopslag en de werking van de elektriciteits- en (waterstof)gasmarkt.

Leen Govaerts

Leen Govaerts heeft jarenlange ervaring in onderzoek naar energie en duurzame stedelijke ontwikkeling. Momenteel leidt ze de afdeling Smart Energy and Built Environment van onderzoeks- en technologieorganisatie VITO en is ze ook lid van het uitvoerend comité van EnergyVille - een onderzoekssamenwerking tussen Belgische onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt op het gebied van duurzame energie.

Anthony Naralingom

Anthony Naralingom staat aan het hoofd van de afdeling ‘Economic transition & Inclusive Entrepreneurship’ bij hub.brussels. Als expert in circulaire economie begon hij als ingenieur met de ontwikkeling van technologische oplossingen voor het gebruik van natuurlijke en/of secundaire grondstoffen, om vervolgens bedrijven te begeleiden bij de implementatie van circulaire modellen en actieprogramma’s te coördineren om de economische transitie te stimuleren op het niveau van het gewestelijk economisch beleid.

Mélanie Rensonnet

Mélanie Rensonnet coördineert de Waalse strategie voor de uitrol van de circulaire economie bij Circular Wallonia. Ze is expert binnen de SPW EER, in de directie Economisch beleid.

Emmanuel Mossay

Emmanuel Mossay is directeur onderzoek en innovatie en expert circulaire economie bij EcoRes. Daarnaast is hij gastdocent (UCLouvain, UNamur, Université de Lyon) en begeleidt hij bedrijven bij de ontwikkeling en uitvoering van hun transitiestrategie. Hij is co-auteur van verschillende boeken, alsook van het rapport en de parlementaire resolutie die de circulaire strategie van Wallonië definiëren.

Karel Van Acker

Karel Van Acker is professor circulaire economie bij de faculteit Ingenieurswetenschappen en de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, het Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen (CEDON) van KU Leuven. Hij leidt het Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek voor circulaire economie voor de Vlaamse overheid. Zijn onderzoek gaat over duurzaamheidsevaluaties van materialen en materiaalkringlopen, gaande van biogebaseerde polymeren tot kritieke metalen, recyclage, deeleconomie, en over het ontwikkelen van strategieën voor het realiseren van de circulaire economie.

Catherine Lenaerts

Als directeur van Febelauto vzw en oprichter en deputy CEO van Watt4Ever vzw die de Gold winnaar was van de Belgian Business Awards for the Environment in 2022, zet ik me volop in voor de circulaire economie. Ik sta ook op nummer 23 op de lijst van wereldwijde recycling professionals (ranking van Recycling International).